Begroting 2019

Onderwijs

Doel van dit programma is :
-  het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs
-  het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen
-  de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 2.093

4,3 %

Baten

€ 179

0,4 %