Begroting 2019

Economie

Doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandige ondernemers. De gemeente stelt kaders qua ruimtelijke mogelijkheden en ondersteunt waar nodig.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 395

0,8 %

Baten

€ 989

2,0 %