Begroting 2019

Sport, Cultuur en Recreatie

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 5.154

10,5 %

Baten

€ 1.044

2,1 %