Begroting 2019

Volksgezondheid en Milieu

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Door de uitvoering van dit programma voorkomen wij voorts de verspreiding van besmettelijke ziektes.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 7.544

15,4 %

Baten

€ 7.726

15,7 %