Begroting 2019

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 3.430

7,0 %

Baten

€ 114

0,2 %