Begroting 2019

Bestuur en Ondersteuning

Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 12.420

25,3 %

Baten

€ 34.464

70,2 %