Begroting 2019

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Kengetallen

C. Kengetallen
Vanaf de begroting 2016 is het verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn dus van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.

Kengetallen

Jaarrekening 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Begr 2022

Normering raad

Netto schuldquote

54,89%

66,56%

62,35%

55,59%

48,99%

  38,16%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

54,44%

66,08%

61,89%

55,15%

48,56%

  37,74%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

41,74%

37,62%

41,12%

43,04%

45,28%

  46,99%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

2,32%

0,51%

-1,75%

-2,30%

-2,46%

-0,93%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

166,66%

171,22%

178,98%

178,98%

178,98%

178,98%

Hoger dan 105%

De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is redelijk tot goed. De afgelopen jaren is de schuldquote opgelopen en solvabiliteit gedaald. Door het afsluiten van de grondexploitaties is het percentage grondexploitatie gedaald naar nihil, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd.